Het Amstel Institute for the Liberal Arts and Sciences (AILAS) is een instituut voor onderwijs en onderzoek dat zich inzet voor de ontwikkeling van zelfstandig denken. Als docenten en onderzoekers zijn wij overtuigd van het belang van onafhankelijk oordelen. Het kunnen volgen van argumenten, herkennen van logica en in staat zijn te redeneren en formuleren zijn nodig om met hedendaagse vraagstukken om te gaan. Dit draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en betere carrièrekansen.

Kennis en vaardigheden overbrengen

AILAS richt zich op de overdracht van fundamentele academische kennis en vaardigheden middels bestudering van grondslagen binnen de Westerse traditie. Door deze te doorgronden en met elkaar in verband te brengen leert u de huidige samenleving, denkbeelden en ontwikkelingen beter te begrijpen. Over de onderwijsprogramma’s leest u alles op de pagina Programma.

Bekijk het programma

Algemene vorming cruciaal

Vergaande specialisering van universitaire studies gedurende de afgelopen decennia is ten koste gegaan van een brede algemene vorming. Dat wordt vooral duidelijk door een beperkter bewustzijn van context en paradigma’s (fundamentele aannames). Er is daarom veel te winnen bij meer kennis van grondslagen, inzicht in feiten en de vaardigheid om hierover beredeneerd een mening te kunnen vormen – kortom, algemene vorming.

Beter zelfstandig oordelen

Om de wereld te begrijpen en daarin zelf een succesvolle positie in te nemen zijn volgens AILAS 2 pijlers in uw ontwikkeling belangrijk:

  1. Overdracht van kennis
  2. Zelfstandig leren denken

Een onafhankelijk oordeel hangt af van kennis, begrip en creativiteit. Met het leren van feiten en de verbanden tussen de feiten is het mogelijk om vervolgens zelf een gefundeerde eigen mening te vormen. Onze onderwijsprogramma’s stimuleren dit aan de hand van de grondslagen binnen de Westerse traditie. Deze bronnen zijn interdisciplinair: ze bestrijken geschiedenis, recht, economie en filosofie, maar ook natuurwetenschappen, kunst en muziek.

Raad van Aanbeveling

Prof. dr.h.c. mr. F. Bolkestein
Prof. dr.h.c. mr. F. Bolkestein
Prof. dr. ir. Theo de Vries
Prof. dr. ir. Theo de VriesUniversiteit Leiden
Prof. dr. Gabriël J.M. van den Brink
Prof. dr. Gabriël J.M. van den BrinkVrije Universiteit Amsterdam

Samenwerking in binnen- en buitenland

Ons doel is een gemeenschap te vormen waar studenten, onderzoekers en professionals hun zelfstandig oordeelsvermogen kunnen ontwikkelen aan de hand van fundamentele bronnen binnen de Westerse traditie. We werken hiervoor in toenemende mate samen met partners in de Verenigde Staten en diverse landen in Europa. Zo bouwen we een netwerk van studenten, academici en onderzoekers.

Verdiepend onderwijsprogramma

Het academische programma van AILAS is een waardevolle aanvulling op bachelorprogramma’s en university colleges in binnen- en buitenland. Onze cursisten zijn bachelor- en masterstudenten, maar ook werkende professionals en anderen met een academische opleiding die verdieping van hun kennis zoeken. Hierdoor ontstaan gemengd samengestelde cursusgroepen met een bijzondere dynamiek en een uitzonderlijke kennisuitwisseling en interactie.

Opbouw cursussen: gevarieerd en interactief

Iedereen die geregistreerd is of is geweest aan een universitaire instelling kan meedoen aan de cursussen. De groepen zijn klein (maximaal 15 personen) en gemengd qua achtergrond en leeftijd van de deelnemers. Het gevarieerde programma bestaat uit interactieve bijeenkomsten geleid door kundige docenten, een leesprogramma en – optioneel – het schrijven van essays.

Studie van fundamentele bronnen

Het uitgangspunt van de cursus is het geven van een breed overzicht van de fundamentele werken die onze samenleving hebben gevormd. Teksten en andere bronnen worden, met inachtneming van de historische context, interdisciplinair behandeld.

Feiten, logica en oordeelsvorming

Aan de hand van de fundamentele bronnen leren cursisten zorgvuldig te redeneren en formuleren, zowel in gesproken als geschreven woord. Elke bijeenkomst is, net als de hele cursus, georganiseerd rond de drieslag van feiten, logica en oordeelsvorming. Dit bouwt voort op het idee van het Trivium, eeuwenlang de ruggengraat van het Europese universitair onderwijs. Het daagt cursisten uit om kritisch te reflecteren op het eigen denken en handelen en complexe gedachten helder onder woorden te brengen.

Leer beter onafhankelijk nadenken en zelfstandig oordelen

Alle studenten en academisch geschoolden hebben baat bij vaardigheden die hen in hun studie, werk of bij hun hobby helpen om beter onafhankelijk te leren denken en handelen en een eigen oordeel te vormen. Onze cursussen dragen hieraan bij door:

  • Kennis over de ‘grote werken’
  • Oefening van onafhankelijk redeneren en formuleren
  • Inzicht in verbanden tussen de werken en hun historische context

Onze cursussen zijn daarom een waardevolle aanvulling op uw cv.

Initiatiefnemers

Daniël Boomsma
Daniël Boomsmaonderzoeker wetenschappelijk bureau D66
Diederik Boomsma
Diederik Boomsmaonderzoeker Universiteit Leiden
Daniëlla Brals
Daniëlla Bralsonderzoeker Universiteit van Amsterdam
Dr. Emma Cohen de Lara
Dr. Emma Cohen de Laradocent Amsterdam University College
Bart–Jan Heine
Bart–Jan Heineonderzoeker Universiteit Leiden en docent Thorbecke Academie
Dr. Patrick Overeem
Dr. Patrick Overeemdocent Vrije Universiteit Amsterdam
Ir. Peter Rauwerda
Ir. Peter Rauwerdawerktuigkundig ingenieur
Mr. dr. Melvin Schut
Mr. dr. Melvin Schutdocent Amsterdam University College
Dr. Christiaan van der Kwaak
Dr. Christiaan van der Kwaakdocent Universiteit Groningen
Dr. Patrick van Schie
Dr. Patrick van Schiedirecteur wetenschappelijk bureau VVD

Kenmerkend voor AILAS: diepgang en kleinschaligheid

Een open en vrije uitwisseling van argumenten tussen de studenten, docenten en onderzoekers staat altijd voorop. We werken daarom met kleine cursusgroepen van max. 15 personen onder leiding van één of meer hooggeschoolde docenten. Op deze manier komt u in een vriendelijke atmosfeer tot de kern.

Interesse in de eerstvolgende introductiecursus ‘Introductie tot de Westerse traditie’ die in het voorjaar van 2021 start? Bekijk dan nu het programma en meld u snel aan.

Bestuur

Ir. B.P. Rauwerda,
Ir. B.P. Rauwerda,voorzitter
Mr. dr. M.L. Schut,
Mr. dr. M.L. Schut,secretaris
Dr. C.G.F. van der Kwaak,
Dr. C.G.F. van der Kwaak,penningmeester

Het bestuur van AILAS ontvangt geen vergoedingen voor zijn bestuurstaken

Betrokken academici

Betrokken academici

Blijf op de hoogte van de startdata

Durf te denken

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.