Fundamenten van het Economisch Denken

Dit vak zorgt voor verdieping in de beschouwing van de economie. We werken expliciet vanuit conflicterende perspectieven op de economie rondom thema’s die zowel de economie als de maatschappij en de cultuur raken. Daarin komen denkers van de belangrijkste alternatieve stromingen in de economie aan bod.

Het doel van de cursus is om zowel een kritisch perspectief op de economische theorie te bieden alsook om in staat te zijn om het denken over de economie in verband te brengen met het denken over de maatschappij als geheel en de mens.

 • Waardevolle aanvulling op je cv
 • Tot 30% korting voor studenten, universitaire en vwo docenten
 • 5 EC bij verschillende universiteiten
 • Kennis over de ‘grote werken’
Direct inschrijven

Cursisten geven onze cursussen gemiddeld!

De cursus in het kort

Praktische informatie

De cursus de mens en economie is een initiatief van AILAS. Dit is een cursus die bestaat uit acht verschillende modules.

Introductie & Doelgroep

Vanuit de cursus wordt naar de economie als academisch vak gekeken. De cursus is o.a. geschikt voor studenten, universitaire docenten en vwo docenten.

Studiewijze

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten waar een diepgaande discussie over verschillende onderwerpen centraal staat.

Cursusduur & Begeleiding

De cursus zal worden gegeven door Dr. Erwin Dekker en bestaat uit acht bijeenkomsten gedurende acht weken.

Praktische informatie

 • Fundamenten van het Economisch Denken

 • 8 lessen van €68,75

 • Amsterdam
 • 19:00-21:00
 • 8 weken

 • Dr. Erwin Dekker docent | Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Tot 30%* korting

 • Maximale groepsgrootte: 15 studenten

 • Door de maximale groepsgrootte van 15 personen is er voldoende gelegenheid voor vragen en interactie. De groepen worden qua leeftijd, studie- en werkervaringen gemengd samengesteld. Op verzoek zijn bij voldoende aanmelding specifieke samenstellingen mogelijk.

 • Koffie, thee, studiemateriaal

Introductie & doelgroep

De economie is overal om ons heen, van ons dagelijks leven tot de grote crises van de moderne maatschappij. Toch is economie als academisch vak vooral een technisch onderwerp gericht op abstracte modellen en beleidsexpertise. In dit vak gaan we terug naar de klassieke economische teksten die onderdeel zijn van het fundament van de moderne economie. Daarin zien we dat economie van oudsher juist gaat over wat een rechtvaardige samenleving is, wat de plek van de mens en ethiek daarin is, en hoe de economie zich verhoudt tot de bredere maatschappij. Op die manier bieden de klassieke teksten veel meer houvast om onze huidige samenleving te begrijpen en te duiden, dan de moderne technische tekstboeken.

De cursus De mens en de moderne economie is geschikt voor studenten, universitaire docenten en vwo docenten die meer kennis willen over de grote werken en inzicht in de verbanden tussen de werken en hun historische context. Aan het einde van de cursus heb je; inzicht in verbanden tussen de werken en hun historische context, ervaring met onafhankelijk redeneren en formuleren, meer kennis over de grote werken en certificering als aanvulling op je cv.

inschrijven

Studiewijze & Modules

Tijdens de acht bijeenkomsten staat een diepgaande discussie over de teksten centraal, gedurende twee uur zullen wij de conflicterende perspectieven proberen te benaderen vanuit het oog van de verschillende studenten. Zij zullen voorafgaand aan elke les een diepgaande vraag insturen die tijdens de les behandeld kan worden. Uiteindelijk wordt de cursus afgesloten met een essay waarin je de vrijheid krijgt om de literatuur te koppelen aan een sociaal of filosofisch thema.

Optioneel: Cursisten schrijven een essay waarin je de vrijheid krijgt om de literatuur te koppelen aan een sociaal of filosofisch thema.

De cursus bestaat uit acht modules;

Module 1
Overzicht van acht historische gebeurtenissen

Module 2
1607 Jamestown – 1630 en Plymouth/Leiden Pilgrims (Winthrop Sermon)

Module 3
1776 Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

Module 4
1787-1789 Constitutioneel debat en de Federalist Papers

Module 5
1860s Lincoln’s inaugurals, Gettysburg Address

 


Module 6
1940s Franklin D. Roosevelt (Four Freedoms speech; Second Bill of Rights)

Module 7
1960s Civil Rights Movement (Baldwin, Go Tell it on the Mountain, M. L. King, Letter from Birmingham Jail)

Module 8
1991-2020 Glendon, Rights Talk. Caldwell, The Age of Entitlement

Studieduur & Begeleiding

De docent van deze cursus is Dr. Erwin Dekker docent Erasmus Universiteit Rotterdam.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die gedurende 8 weken zullen plaatsvinden in Amsterdam.

Inschrijven voor de cursus
meer informatie ontvangen