Project Description

De economie is overal om ons heen, van ons dagelijks leven tot de grote crises van de moderne maatschappij. Toch is economie als academisch vak vooral een technisch onderwerp gericht op abstracte modellen en beleidsexpertise. In dit vak gaan we terug naar de klassieke economische teksten die onderdeel zijn van het fundament van de moderne economie. Daarin zien we dat economie van oudsher juist gaat over wat een rechtvaardige samenleving is, wat de plek van de mens en ethiek daarin is, en hoe de economie zich verhoudt tot de bredere maatschappij. Op die manier bieden de klassieke teksten veel meer houvast om onze huidige samenleving te begrijpen en te duiden, dan de moderne technische tekstboeken.

DOCENT

Dr. Erwin Dekker
Dr. Erwin Dekkerdocent Erasmus Universiteit Rotterdam

De cursus bestaat uit acht modules:

Module 1
Overzicht van acht historische gebeurtenissen

Module 2
1607 Jamestown – 1630 en Plymouth/Leiden Pilgrims (Winthrop Sermon)

Module 3
1776 Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

Module 4
1787-1789 Constitutioneel debat en de Federalist Papers

Module 5
1860s Lincoln’s inaugurals, Gettysburg Address

 


Module 6
1940s Franklin D. Roosevelt (Four Freedoms speech; Second Bill of Rights)

Module 7
1960s Civil Rights Movement (Baldwin, Go Tell it on the Mountain, M. L. King, Letter from Birmingham Jail)

Module 8
1991-2020 Glendon, Rights Talk. Caldwell, The Age of Entitlement

Module 1
Deugden en Egoisme in de Economie
Leesmateriaal: Mandeville en Adam Smith

Module 2
Industriële Revolutie
Leesmateriaal: David Ricardo en Karl Marx

Module 3
Rechtvaardigheid en de Verzorgingsstaat
Leesmateriaal: Carl Menger en Gustav Schmoller

Module 4
Technologische verandering
Leesmateriaal: Joseph Schumpeter en Thorstein Veblen

Module 5
Rationaliteit, Animal Spirits and Verbeelding
Leesmateriaal: John Maynard Keynes en G.L.S. Shackle

Module 6
Neoliberalisme en de Maatschappij

Leesmateriaal: Karl Polanyi en Walter Lippmann

Module 7
Schoonheid in de Economie

Leesmateriaal: E.F. Schumacher en Leonard Read

Module 8
Planning en Spontane Orde, en de economie van de Toekomst

Leesmateriaal: Jan Tinbergen en Friedrich Hayek

Dit vak zorgt voor verdieping in de beschouwing van de economie. We werken expliciet vanuit conflicterende perspectieven op de economie rondom thema’s die zowel de economie als de maatschappij en de cultuur raken. Daarin komen denkers van de belangrijkste alternatieve stromingen in de economie aan bod. Het doel van de cursus is om de student zowel een kritisch perspectief op de economische theorie te bieden alsook om de student in staat te stellen om het denken over de economie in verband te brengen met het denken over de maatschappij als geheel en de mens.

Tijdens de acht bijeenkomsten staat een diepgaande discussie over de teksten centraal, gedurende twee uur zullen wij de conflicterende perspectieven proberen te benaderen vanuit het oog van de verschillende studenten. Zij zullen voorgaand aan elke les een diepgaande vraag insturen die tijdens de les behandeld kan worden. Uiteindelijk wordt de cursus afgesloten met een essay waarin je de vrijheid krijgt om de literatuur te koppelen aan een social of filosofisch thema.

Optioneel: Cursisten schrijven een essay waarin je de vrijheid krijgt om de literatuur te koppelen aan een sociaal of filosofisch thema.

Cursisten die als student ingeschreven staan aan de universiteit kunnen bij de examencommissie van hun opleiding vragen om toekenning van punten voor deze cursus, hiervoor is de essay een vereiste. Onze inschatting gaat uit van 5 EC, uiteraard ligt het aan jouw universiteit of deze punten worden toegekend.

Praktische informatie:

 • Amsterdam
 • 19.00 – 21.00
 • 550,- incl. BTW

 • Voor studenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 30% ter beschikking.

 • Voor universitair docenten en VWO docenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 20% ter beschikking.

 • koffie, thee, studiemateriaal

Door de maximale groepsgrootte van 15 personen is er voldoende gelegenheid voor vragen en interactie. De groepen worden qua leeftijd, studie- en werkervaringen gemengd samengesteld. Op verzoek zijn bij voldoende aanmelding specifieke samenstellingen mogelijk.

 

Leer beter onafhankelijk nadenken en zelfstandig oordelen

Alle studenten en academisch geschoolden hebben baat bij vaardigheden die hen in hun studie, werk of bij hun hobby helpen om beter onafhankelijk te leren denken en handelen en een eigen oordeel te vormen. Onze cursussen dragen hieraan bij door:

 • Kennis over de ‘grote werken’
 • Oefening van onafhankelijk redeneren en formuleren
 • Inzicht in verbanden tussen de werken en hun historische context

Onze cursussen zijn daarom een waardevolle aanvulling op uw cv.

Inschrijfformulier

Data: De exacte data worden z.s.m. bekend gemaakt, de cursus zal 8 weken duren vanaf Week 46 (9 nov.)

  Cursussen worden gegeven in het Nederlands of het Engels, afhankelijk van de aanmeldingen.
  Voor studenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 30% ter beschikking. Voor universitair docenten en VWO docenten die de volledige cursusprijs niet kunnen betalen stelt AILAS op aanvraag een beurs ter waarde van maximaal 20% ter beschikking.
 • Hidden

Blijf op de hoogte van de startdata

Durf te denken

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer informatie

Meer informatie over onze overige cursussen vind u elders op deze website. Wilt u ons graag spreken over ons curriculum of onze werkwijze, neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen