Zomerschool 2021

De zomerschool van AILAS is een exclusief en kleinschalig programma voor gemotiveerde studenten en docenten van het VWO of de universiteit. Onze docenten bieden dit jaar de cursussen Introductie tot de Westerse Traditie en Introductie tot het Amerikaanse Gedachtegoed aan.

Elke cursus wordt in onderdelen gegeven, verdeeld over vier intensieve dagen. De zomerschool zal fysiek plaatsvinden in Amsterdam.

AILAS richt zich op de overdracht van fundamentele academische kennis en vaardigheden middels bestudering van grondslagen binnen de Westerse traditie. Door deze te doorgronden en met elkaar in verband te brengen leert u de huidige samenleving, denkbeelden en ontwikkelingen beter te begrijpen.

 • Waardevolle aanvulling op je cv
 • Tot 30% korting voor studenten of docenten aan de universiteit of het VWO
 • Oefening van onafhankelijk redeneren en formuleren
 • Kennis over de grote werken
direct Inschrijven

Cursisten geven onze cursussen gemiddeld!

De zomerschool in het kort

Praktische informatie

De cursus zal fysiek plaatsvinden in Amsterdam. Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee, lunch en studiemateriaal.

Introductie & Doelgroep

Vanuit de cursussen wordt aandacht besteedt aan ‘de grote werken’. De cursus is o.a. geschikt voor studenten, universitaire docenten en vwo docenten.

Studiewijze

De focus van de cursussen ligt op de verbanden tussen de grote en fundamentele werken binnen de verschillende academische disciplines.

Cursusduur & begeleiding

De cursussen van deze zomerschool worden gegeven door gerespecteerde docenten van het Amsterdam University College.

Zomerschool: Introductie tot de Westerse Traditie

Praktische informatie

 • Introductie tot de Westerse Traditie

 • 550

 • Amsterdam

 • 9:30 – 17:00

 • 28 juni t/m 1 juli

 • Mr. Dr. Melvin Schut | Amsterdam University College

 • Mr. Gerard Versluis | University College Utrecht

 • Tot 30% korting
 • Maximale groepsgrootte: 15 studenten
 • Door de maximale groepsgrootte van 15 personen is er voldoende gelegenheid voor vragen en interactie. De groepen worden qua leeftijd, studie- en werkervaringen gemengd samengesteld. Op verzoek zijn bij voldoende aanmelding specifieke samenstellingen mogelijk.

 • Koffie, thee, lunch & studiemateriaal inbegrepen

Introductie

De focus van het programma ligt op de verbanden tussen de werken. Zo ontdekt u bijvoorbeeld hoe het begrip ‘deugd’ van betekenis veranderde tussen Homerus en Plato en hoe Hobbes’ politieke denken was beïnvloed door de wetenschappelijke revolutie. Onze docenten, verbonden aan Nederlandse universiteiten, geven inzicht in het blijvende belang van klassieke werken voor de huidige samenleving.

Het academische programma van AILAS is een waardevolle aanvulling op bachelor programma’s en university colleges in binnen- en buitenland. Onze cursisten zijn bachelor- en masterstudenten, maar ook werkende professionals en anderen met een academische opleiding die verdieping van hun kennis zoeken. Hierdoor ontstaan gemengd samengestelde cursusgroepen met een bijzondere dynamiek en een uitzonderlijke kennisuitwisseling en interactie.

Inschrijven

‘’Ik heb in deze cursus meer geleerd dan in menig universitair vak. Dat kwam door het lezen van primaire bronnen … en bevlogen en grondig geïnformeerde docenten.’’

De cursus bestaat uit 4 dagen

Dag 1 – Klassieke Oudheid 1

Inhoud: Aristoteles, Homerus

Dag 2 – Middeleeuwen

Inhoud: Bijbel, Augustinus, Thomas van Aquino, Grosseteste, Bacon, Dante

Dag 3 – Vroegmoderne Tijd

Inhoud: Bacon, Descartes, Luther, Hobbes, Huygens, Shakespeare

Dag 4 – Laatmoderne Tijd

Inhoud: Kant, Edward Lorenz, Goethe

inschrijven voor de zomercursus
meer informatie

Zomerschool: Introductie tot het Amerikaanse gedachtegoed

Praktische informatie

 • Introductie tot het Amerikaanse gedachtegoed

 • 550

 • Amsterdam

 • 9:30 – 17:00

 • 5 juli t/m 8 juli

 • Dr. Emma Cohen de Lara | Amsterdam University College

 • Tot 30% korting
 • Maximale groepsgrootte: 15 studenten
 • Door de maximale groepsgrootte van 15 personen is er voldoende gelegenheid voor vragen en interactie. De groepen worden qua leeftijd, studie- en werkervaringen gemengd samengesteld. Op verzoek zijn bij voldoende aanmelding specifieke samenstellingen mogelijk.

 • Koffie, thee, lunch & studiemateriaal inbegrepen

Introductie

Amerika is een boeiend land, dat zichzelf steeds weer opnieuw uitvindt in reactie op historische gebeurtenissen. We spreken dan ook wel over de verschillende founding moments van het Amerikaanse regime. Dit vak biedt aan de hand van fundamenteel bronnenmateriaal een overzicht van de weerslag van deze momenten op de Amerikaanse samenleving.

Tijdens deze cursus worden deelnemers uitgedaagd zich te verdiepen in verschillende aspecten van de Amerikaanse geschiedenis waarbij onder andere de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog wordt besproken, de burgerrechtenbeweging uit de jaren ‘50 en ‘60, maar ook de invloed van religie op het Amerikaanse regime komt aan bod. Aan het einde van deze cursus heb je kennis opgedaan omtrent plaatsgevonden fenomenen en de relatie daarvan tot de huidige stand van zaken.

Inschrijven

De cursus bestaat uit 8 modules;

Module 1 – Introductie

Overzicht van de cursus

Module 2 – Jamestown / Plymouth

Begin Engelse nederzetting in Jamestown (1607) en aankomst puriteinse separatisten in Plymouth (1630)

Module 3 – Jamestown / Plymouth

Oorlog welke leidt tot de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776; principes van de Onafhankelijkheidsverklaring

Module 4 – De Amerikaanse Grondwet

De Constitutionele Conventie en de verdediging van de Grondwet in de Federalist Papers (1787-9) en Bill of Rights (1791)

Module 5 – De Amerikaanse Burgeroorlog

Tegenstellingen, slavernij, en Lincolns politiek

Module 6 – Progressivism

Ontwikkeling modern presidentschap; sociale rechten

Module 7 – Burgerrechten-beweging

Sociale en politieke achterstelling en discriminatie, leiders burgerrechten beweging

Module 8 – Huidige tegenstellingen

Is er sprake van een cultuuroorlog en tribale politiek?

inschrijven voor de zomercursus
meer informatie